OVER MIJN WERK
Mijn werk gaat over de vergankelijkheid der dingen. Was ik in aanvang gericht op het landschap in concrete zin, stilaan werd mijn verbeelding van ‘landschap’ breder. In mijn foto’s wil ik de schoonheid laten zien, het verval, en de dreiging ervan. Het zijn kleine verhalen over het verstrijken van de tijd.

AANKOPEN
Commissaris van de Koningin Zeeland
Provincie Zeeland
Diverse particulieren

PUBLICATIES
2005 uitgave ‘Zee-land-schap”